BRANDBLUSSERS » ZEILBOOT » MABO BRANDBLUSSER

MOTORRUIMTE BRANDBLUSSER


Mabo brandblusser motorruimte. Mabo automatische brandblusser. Mabo brandblusser, de meest effectieve automatische brandblusser in motorruimtes. Blust brand in de motorruimte autonoom zonder 230V aansluiting en zonder tussenkomst van personen. De Mabo blusser blust de brand al in de eerste fase van een brand in de motorruimte. De Mabo automatische brandblusser blust een brand in de motorruimte direct wanneer de omgevingstemperatuur een hogere dan toegestane waarde bereikt. Online Mabo automatische brandblussers voor motorruimten van pleziervaartuigen kopen? Dat kan veilig in onze blusmiddelen webshop. De Mabo brandblusser bevat een milieuvriendelijke blusstof waarbij geen kortsluiting plaatsvindt bij het blussen op onder spanning staande boordapparatuur of installaties aan boord. Automatische brandblussers behoeven enkel visuele controle, geen onderhoud dienen voor het tegen brand beschermen van de motorruimte of elektrische installatie aan boord. Hang de Mabo brandblusser eenvoudig met twee schroeven boven de motor. 


Automatische brandblusser. Mabo blusser met veilige blusvloeistof verpakt in hittedetectie cilinder. Bij een beginnende brand reageert de milieuvriendelijke vloeistof in de automatische brandblusser op temperatuurstijging. Bij 85ºC springt de hittedetectie cilinder open en wordt het blusmiddel over de brand in de motorruimte verspreid. Blust volledig automatisch zonder tussenkomst van personen of 230V aansluiting en expandeert in de beginfase van een motorruimte brand. De goedkoopste automatische brandblusser met het grootste blusbereik onder de automatische blussers. Geen kortsluiting bij automatisch blussen op bootmotoren. Montage Mabo 16m3 automatische blusser moet boven het brandrisico object.

 

> MABO AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER | 16 M3:

  • automatische blusser activatie: bij 85⁰C temperatuurbereik 
  • blusstof brandblusser: micro fog schuim blustechnologie ( 10 jr ) 
  • brandblusser afmeting: 278 mm ( b ) x 64 mm ( d ) x 61 mm ( h )
  • onderhoud: enkel optisch - montage 2 schroeven - brandklasse A - B -( E ) 

Automatische brandblusser motorruimte pleziervaartuig kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

 


31 stemmen
brandblusser-boten