Rijkstypekeur boot brandblussers. Om in Nederland brandblusapparaten tot het totaal gewicht van 20 kilogram te mogen verkopen is het Nederlands Rijkskeurmerk vereist. Dit Overheid typekeur merk wordt aangegeven in het ellips op het etiket van brandblussers. Wanneer het Rijkstypekeurmerk op een brandblusser staat vermeld dat kan vastgesteld worden dat de lichtgewicht brandblusser geschikt is voor brandklassen zoals is aangegeven op het brandblusser etiket  (brandklassen A, B, C, D, F). Wij bieden u behalve conventionele brandblussers ook erkende schuim sprayblussers voor aan boord van boten en vaartuigen. Deze  hebben geen periodiek onderhoud nodig en zijn voorzien van het Rijkskeurmerk.

Rating: 4.9310344827586 sterren
29 stemmen

Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blusmiddelen 1997. Het Rijkstypekeur wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven. Zonder het Rijkstypekeur is het niet toegestaan om draagbare blusmiddelen voor aan boord van boten in Nederland te verkopen of te verhandelen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen. Het Rijkstypekeur is sinds 1986 voor de duur van vijf jaar geldig. Voor 1986 was het Rijkstypekeur op brandblussers onbeperkt geldig tenzij het door de vergunninghouder ( leverancier ) of Ministerie werd ingetrokken. Volgens eisen en richtlijnen PED ( Pressurized Equipment Directive ) moet het drukhoudende gedeelte van brandblussers voldoen aan Europese regelgeving. Conform eisen van de PED moet zowel ontwerp als productie van blusapparaten aan strenge eisen voldoen. Als aan beide aspecten wordt voldaan mag de CE markering op boot brandblussers worden aangebracht. Een onafhankelijk certificering instituut houdt toezicht op ontwerp en productie van brandblussers. Dit certificering instituut noemt men een notified body dat aangewezen instantie is. Achter de CE-markering op brandblussers staat een nummer waaraan men de notified body voor de brandblusser kan herkennen. Zo staat CE0343 voor de in Nederland aangewezen notified body, het stoomwezen. CE op blusapparaten geldt voor het drukhoudende gedeelte van brandblussers bestaande uit romp of cilinder en blusventiel of afsluitkop. Wij adviseren voor brandpreventie aan boord van boten sprayblussers. Erkend en voldoen aan ontwerpcriteria, bevatten de CE markering en het vereiste Rijkstypekeur. Goedkope brandblusser voor op de boot kopen, voordelig online bij BlusPunt Brandblussers.


Informatie brandblussers? Neem gerust contact op.

 

  Brandblusser boot kopen? Goedkope boot brandblussers motorboot, zeilboot, woonboot en beroepsvaartuigen online bestellen.