BHV VERBANDKOFFER JACHTHAVENBEDRIJF


BHV koffer. De aanwezigheid van BHV-koffers is ook verplicht voor jachthavens en de onderhoudsbedrijven op het jachthaven terrein. BHV verbandkoffers bevatten eerste hulpmiddelen, gereedschappen en verpleegmiddelen voor het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Het Oranje Kruis heeft een certificerende rol als het gaat om goedgekeurde BHV verbandkoffers. Plus om in Nederland kennis en kunde omtrent EHBO te verspreiden. Het Oranje Kruis is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp. Het Oranje Kruis heeft als doel het stimuleren, het faciliteren, coördineren van en richting geven aan de Eerste Hulp door leken in Nederland om zodoende gezondheidsschaden en groot persoonlijk leed beperkt te houden. 


Hierbij zijn BHV verbandkoffers met daarin alle hulpmiddelen van levensreddend belang. Voor iedere branche zijn specifieke BHV koffers te koop. Binnen een jachthaven is optimale veiligheid van groot belang. Met name omdat er in de vakantieperiode internationale bezoekers en bootgasten worden verwacht. In een jachthaven zijn vanuit dit risico perspectief meestal meerdere BHV koffers en verbandtrommels maar ook AED's aanwezig. De BHV koffer  is voor eerste hulp ongevallen universeel samengesteld. In gebouwen op jachthaven terreinen is het prima om èèn BHV koffer per gebouw op te hangen. Deze worden veelal bij of nabij de ingang van een gebouw naast andere veiligheidsmiddelen zoals bijvoorbeeld een brandblusser opgehangen.


Brandblusser boot kopen? Neem gerust contact op.

 

  Brandblusser boot kopen? Goedkope boot brandblussers motorboot, zeilboot, woonboot en beroepsvaartuigen online bestellen.